ผู้สอน
อ้อมใจ ผิวบาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา ป.5 ครูอ้อม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30193

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษาปีที่ 5