ผู้สอน
กรรณิการ์ คำมาปัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ปฐมวัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30194

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560