วิชาสังคมศึกษา ม.ต้น ครูปุ๋ย


ผู้สอน
สุจิตรา อนันเอื้อ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาสังคมศึกษา ม.ต้น ครูปุ๋ย

รหัสวิชา
30196

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ม.ต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow