วิชาวิทยาศาสตร์
ผู้สอน

วิภาดา รันระนา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30197

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.