เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนสังคมศึกษากับครูพี่แบ๊ง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชชุลดา อัมไพ

โรงเรียนบึงกาฬ

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3