เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์ ป. 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ 6 เป็นส่วนหนึงของสาระวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6