เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาประวัติศาสตร์และพลเมืองป.1ครูโอ@วิษณุ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ครูโอ- วิษณุ อินทร์หาญ

โรงเรียนบ้านดอนอุดมเนยอุปถัมภ์

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ป.1