วัดละเอียดชั้น ปวช.1 ครูปอ
ผู้สอน

อมรพรรณ์ การค้า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วัดละเอียดชั้น ปวช.1 ครูปอ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30215

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวัดละเอียด ชั้น ปวช.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.