ผู้สอน
จารุมน ติกเเก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา HCI


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30228

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

.