ผู้สอน
กันต์ฤทัย ณรงค์นภนันท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เสริมประสบการณ์ ชั้นอนุบาล 3 กับครูกันต์ฤทัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30233

สถานศึกษา

สันติธรรมวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ประกอบการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนอนุบาล 3