อนุบาล 3
ผู้สอน

สุภาพร กิ้วรัดแยง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อนุบาล 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30234

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโนน

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนอนุบาล  ปีการศึกษา  2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.