homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3024

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)