ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3024

สถานศึกษา

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4