เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ซอฟต์เเวร์เเละภาษาคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ซอฟต์เเวร์พาเพลิน

เรื่อง ซอฟต์เเวร์เเละภาษาคอมพิวเตอร์


แบบทดสอบก่อนเรียน : https://www.socrative.com/

รหัสเข้าชั้นเรียน : YAHNARAK55

บทเรียนช่วยสอน 

เว็บไซต์ประกอบการเรียนการสอน: https://www.gotoknow.org/posts...

ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมใน Youtube  : https://www.youtube.com/

แบบทดสอบหลังเรียน :