ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (โรคพืช)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30245

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (โรคพืช)