ผู้สอน
สิริรัตน์ แสนยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาผักและเครื่องเทศ (โรคพืช)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30254

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาผักและเครื่องเทศ (โรคพืช)