แบบฝึกทักษะวิชาเคมี เรื่องการเกิดและการสำรวจปิโตรเลียม
ผู้สอน

ณัฐชยา เวทวงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แบบฝึกทักษะวิชาเคมี เรื่องการเกิดและการสำรวจปิโตรเลียม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30258

สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบฝึกทักษะวิชาเคมี เรื่องการเกิดและการสำรวจปิโตรเลียม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.