แบบฝึกทักษะวิชาเคมี ้เรื่องพอลิเมอร์
ผู้สอน

ณัฐชยา เวทวงษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
แบบฝึกทักษะวิชาเคมี ้เรื่องพอลิเมอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30260

สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบฝึกทักษะวิชาเคมี ้เรื่องพอลิเมอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.