ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ปวส.1
ผู้สอน

วรุณี แนววิเศษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ ปวส.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30274

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.