ผู้สอน
สมบูรณ์ หลักทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30287

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา