2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ผู้สอน

จรัล แก้วรัตนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
2104-2008 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30293

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายชั้นเรียน

2104-2008  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.