เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

แผนการสอนงานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น2100-1005

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเชื่อมแบบต่างๆได้