ผู้สอน
จรัล แก้วรัตนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2104-2001 เขียนแบบไฟฟ้า


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30304

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

2104-2001  เขียนแบบไฟฟ้า