ผู้สอน
ต่วนอารียา ตะมาแง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การบัญชีห้างหุ้นส่วน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30314

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา