ผู้สอน
อาจารย์ต่วนมะรูดี ต่วนดือราแม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 2001-2001


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30344

สถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเบตง


คำอธิบายชั้นเรียน

1