ผู้สอน
จตุรภัทร รัตนมณี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โครงสร้างการทำงานของคำสั่ง elif statement


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30349

สถานศึกษา

มหาวิทยาลับราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

3.จุดประสงค์การเรียนรู้

          3.๑ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผังงาน Flowchart ได้ (K)

3.๒ ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม draw.io เว็ปไซต์ได้สำเร็จด้วยตนเอง (P)

3.3 นักเรียนทำงานด้วยความกระฉับกระแฉง จัดระบบ ควบคุมการทำงานได้ดี ทำให้งานมีคุณภาพสูง

3.4 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม draw.ioi บนเว็ปไซต์ (A)