หลักสูตรการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Thailand4.0
ผู้สอน

วสันต์ แปงจิตต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
หลักสูตรการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Thailand4.0

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30355

สถานศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Thailand4.0


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.