ผู้สอน
นางสาว สุภาภรณ์ ภู่ดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3038

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี


คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบเครือข่าย