เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CET 3228 ปฏิบัติการภาษาแอสเซมบลี(Assembly Language Laboratory)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างภายในของไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุม ประกอบด้วย โครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ รีจิสเตอร์ เทคโนโลยีของบัส โครงสร้างและประเภทของหน่วยความจำหลัก และ หน่วยความจำแคช โครงสร้างและประเภทของฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปี้ดิสก์ อุปกรณ์เก็บข้อมูลทางแสง โครงสร้างและประเภท ของอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบต่าง ๆ โครงสร้างและการทำงานของอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ นอกจากนั้นวิชานี้ยังกล่าวถึง หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี โหมดการอ้างแอดเดรส การถอดรหัสคำสั่ง กลุ่มคำสั่งเคลื่อนย้ายข้อมูล กลุ่มคำสั่ง คณิตศาสตร์ กลุ่มคำสั่งลอจิก กลุ่มคำสั่งควบคุมโปรแกรม การเขียนโปรแกรมแบบโมดูล และการเรียกใช้งานฟังก์ชัน

practice of Information on microcomputer; architecture and control programming including microprocessor structure, register, bus’s technology, structure and types of main memory and cache memory; structure and types of hard disk; floppy disk; optical device; structure and types of secondary storage and other peripheral devices; language programming; addressing mode; instruction decoding; data movement instructions; arithmetic and logic instruction; program control instruction; modular programming and function call