ผู้สอน
สุภาพร กิ้วรัดแยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30397

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อจัดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1