homeม.2/3
personperson_add
ม.2/3

ผู้สอน
นางสาว เพ็ญนภา ปรีดา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.2/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
304

สถานศึกษา
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สารเสพติด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)