ผู้สอน
สุจิตรา สุวรรณเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาไทยครูต๋อมป.1 การสะกดคำ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30408

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านคำเม็ก


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนภาษาไทย