เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา ช่างซ่อมนาฬิกาควอตซ์ (Quartz Watch)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย กิจจา ปัญญาอมรวัฒน์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ผู้ใดสนใจ ลงชื่อสมัครไ้ด้  ที่ [email protected]

เรียนฟรีเป็นวิทยาทาน (ผู้สอนก็เรียนมาฟรี)

แล้วพบกันที่ facebook, nonthipat panyaamornwat ครับ