ผู้สอน
จิรภา น้าคณาคุปต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Senior project


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3042

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพา


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานเฉพาะเรื่อง