homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3044

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)