ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 มัธยมศึกษาปีที่ 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3044

สถานศึกษา

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3