homeการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3045

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)