ภาษาอังกฤษ ม.3
ผู้สอน

มณฑล ถีนา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30450

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.