หน่วยที่ 2


ผู้สอน
พิมประภา ธิหมื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
หน่วยที่ 2

Class ID
30463

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง
คำอธิบายวิชา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)