ผู้สอน
อาริศา ขัดทะเสมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Present simple tense


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30468

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

Present Simple Tense

โครงสร้าง

โครงสร้างประโยค

Subject

Verb 1

ประโยคบอกเล่า

I/You/We/They

eat spicy food.

He/She/It

reads novels.

โครงสร้างประโยค

Subject

do/does

not

Verb 1

ประโยคปฏิเสธ

I/You/We/They

do

not

eat spicy food.

He/She/It

does

read novels.

โครงสร้างประโยค

Do/Does

Subject

Verb 1?

ประโยคคำถาม

Do

I/you/we/they

eat spicy food?

Does

he/she/it

read novels?

โครงสร้างประโยค

Wh questions

do/does

Subject

Verb 1?

ประโยคคำถาม Wh-

Why

do

I/you/we/they

eat spicy food?

When

does

he/she/it

read novels?

 

Note: Verb ในตารางเป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆนะครับ บางครั้งไม่สามารถใช้ Verb นี้ได้กับ Subject บางตัว เพราะจะทำให้ประโยคไม่มีความหมาย หรืออ่านแล้วรู้สึกผิดเพี้ยน

Present Simple Tense มีโครงสร้างประโยคที่ง่ายที่สุดแล้วครับ เพียงแต่ต้องระวังการเติม s หรือ es ท้ายกริยาเท่านั้นเอง โดยมีวิธีจำง่ายๆคือ

  • ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ – เติม s หรือ es ท้ายคำกริยา
  • ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ – ไม่ต้องเติมอะไรท้ายคำกริยา

เราจะใช้ Present Simple Tense เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันในลักษณะต่อไปนี้

1. ใช้พูดถึงความจริงในชีวิตประจำวัน หรือความจริงตามธรรมชาติ

Examples

I live in Chiang Mai ฉันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่

Cats hate mice. แมวเกลียดหนู

The Earth revolves around the Sun. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์

2. ใช้พูดถึงนิสัย และการกระทำที่เป็นกิจวัตรประจำวัน

โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำที่เป็นประจำ มักจะมีคำวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) พ่วงเข้ามาด้วย มาดูตารางของ Adverbs of Frequency ที่เราเห็นได้บ่อยๆกันเลยครับ

Adverbs of Frequency

คำแปล

Adverbs of Frequency

คำแปล

always

เป็นประจำ สม่ำเสมอ

never

ไม่เคย

habitually

ทำประจำจนเป็นนิสัย

hardly

แทบจะไม่เคย

often

บ่อยๆ

rarely

แทบจะไม่เคย

frequently

บ่อยๆ

scarcely

แทบจะไม่เคย

sometimes

บางครั้ง

barely

แทบจะไม่เคย

naturally

โดยปกติแล้ว

seldom

นานๆครั้ง

usually

โดยปกติ

infrequently

นานๆครั้ง

นอกจากคำเหล่านี้แล้ว เรายังสามารถผสมคำเพื่อแสดงถึงความถี่ได้ เช่น every week, once a day, twice a month เป็นต้น

Examples

He usually gets up late on Sunday. ปกติแล้วเขามักจะตื่นสายในวันอาทิตย์

She hardly ever hands in her homework on time. เธอแทบจะไม่เคยส่งการบ้านตรงเวลาเลย

Jane always eats bread every morning. เจนกินขนมปังเป็นประจำทุกเช้า

3. ใช้พูดถึงความชอบ หรือเมื่อแสดงความคิดเห็น

Examples

Tom likes to drink alcohol. ทอมชอบดื่มเหล้า

I think that’s a good idea. ฉันว่ามันเป็นความคิดที่ดีนะ

4. ใช้พูดถึงตารางเวลา

Examples

The gym opens at 7 a.m. and closes at 9 p.m. ฟิตเนสเปิดตอน 7 โมงเช้า และปิดตอน 3 ท่ม

The BTS sky train arrives at the station every 5 minutes. รถไฟฟ้า BTS จะมาถึงสถานีทุกๆ 5 นาที

5. ใช้พูดถึงความสามารถ

Examples

He plays the guitar very well. เขาเล่นกีตาร์เก่งมาก

Koon speaks English as well as she speaks her own language. คูนพูดภาษาอังกฤษได้ดีราวกับเป็นภาษาแม่ของเธอเลย