มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้สอน

นาย สมพร แซ่โค้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30473

สถานศึกษา
โรงเรียนกระบุรีวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ม.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.