การอ่าน
ผู้สอน

ออมทรัพย์ แก้วผลึก

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การอ่าน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30478

สถานศึกษา
โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่าน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.