3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2561 กลุ่ม 01
ผู้สอน

ธนัญญา ยินเจริญ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3611201 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 1/2561 กลุ่ม 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30523

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง บทบาทและความสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ต่อการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน การนำระบบคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆของธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และจริยธรรมในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.