ผู้สอน
พีรวัส หนูเกตุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

3561201 หลักการบริหารธุรกิจ 1/61 (Sec.01)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30525

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทางธุรกิจ  รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจประเภทของธุรกิจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  กระบวนการจัดการ  รวมถึงการศึกษาหน้าที่หลักในการบริหารธุรกิจ  ในด้านการบริหารการตลาด  การบริหารการผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  และการบริหารการเงิน  ตลอดจนจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ