3623203 หลักการมัคคุเทศก์ (1/2561) section 1
ผู้สอน

หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
3623203 หลักการมัคคุเทศก์ (1/2561) section 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30528

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะนำรายวิชา

ประวัติความเป็นมาของมัคคุเทศก์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ บทบาทและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว บุคลิกภาพ คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ การพูดและแนวทางในการพัฒนาความสามารถเพื่อการเป็นผู้นำเที่ยว จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์ จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ รวมถึงฝึกการทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของมัคคุเทศก์ และศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานของมัคคุเทศก์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.