ผู้สอน
Assistant professor Dr. ผศ.ดร.ประภาพร ยางประยงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30539

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

                  ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยต่าง ๆ โครงสร้างการค้า การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ผลกระทบต้นทุนค่าขนส่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กระบวนการปรับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และองค์กรทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ