homeประถม1
personperson_add
ประถม1

ผู้สอน
นาย พาระวี แสนเลิง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถม1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3055

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับป1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)