เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทดสอบปลายภาค

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วสร้างขึ้นเพื่อสอบปลายภาคเท่านั้น