3094202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เสาร์-อาทิตย์)
ผู้สอน

อาจารย์ ชัยวิทย์ ถิระวณัฐพงศ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
3094202 โครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เสาร์-อาทิตย์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30573

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คำอธิบายชั้นเรียน

3(3-0-9)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.