ผู้สอน
ณัฐชยา เวทวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30590

สถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง


คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์