ผู้สอน
สมยศ ดีวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา ง22215


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30621

สถานศึกษา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 

รหัสวิชา ง22215

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ภาคเรียนที่ 1/2561

-------------------------------------------------------

ครูผู้สอน สมยศ ดีวิจิตร

ติดต่อ 064-3493073

Facebook : Pao Rhapsody