เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล รหัสวิชา ง22215

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 

รหัสวิชา ง22215

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ภาคเรียนที่ 1/2561

-------------------------------------------------------

ครูผู้สอน สมยศ ดีวิจิตร

ติดต่อ 064-3493073

Facebook : Pao Rhapsody