การบัญชีห้างหุ้นส่วนปวช.2 ปี2561
ผู้สอน

มินา เลิศเมธานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีห้างหุ้นส่วนปวช.2 ปี2561

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30627

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การบัญชีห้างหุ้นส่วน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.